Privacy Policy

Privacy een goede zaak!


FotografiePlaza.be gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie.

FotografiePlaza.be verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via "Mijn Account".

FotografiePlaza.be verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres, NIET aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.